Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки.PDF [публикувано на 30.09.2019г. в 8:21ч.]
Вътрешни правила.PDF [публикувано на 23.04.2018г. в 12:03ч.]