Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2019

  Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв  по приложение  опис

/Приложение 1/.

DKCSvMarina_Medicinski_konsumativi_2019.zip [публикувано на 01.08.2019г. в 12:54ч.]