Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Обява за публичен търг с тайно наддаване

        ДКЦ „СВЕТА МАРИНА“ ЕООД, ЕИК103761353 на основание заповед № 43/05.08.2020г. на управителя на дружеството, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ: Част от първи етаж от недвижим имот в сградата на ДКЦ „Света Марина“, бул.“Христо Смирненски“ №1, обособена за продажба на пакетирани закуски, сандвичи, кафе, чай, безалкохолни напитки (с изключение на алкохолни напитки и тютюневи изделия), пакетирани закуски и сандвичи, кафе, чай и др..Обектът е с площ от 13 (дванадесет) кв.метра.

      Първоначална месечна наемна цена 350 (триста и петдесет) лева без включен ДДС, и 420 (четиристотин и двадесет) лева с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия.

            Достигнатата тръжна цена е крайна.

           Срок на договора за наем – 3 (три) години.

         Депозит за участие в търга – 100 (сто) лева, внесен в брой, в касата на дружеството или по банков път. Банкова сметка: Банка ДСК, IBAN: BG65STSA93000021832650, BIC: STSABGSF

         Дата и място на провеждане–Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 17.09.2020г. от 13:30 часа в ДКЦ „Света Марина“ ЕООД в гр.Варна, бул.“Христо Смирненски“ №1, стая 310А.

         Тръжната документация може да бъде получена от деловодството в сградата на ДКЦ „Света Марина“ ЕООД, на адрес: гр.Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ет. 1, стая 107, от понеделник до петък, от 9.00 ч. до 15.00 ч. до 10.09.2020 година.

      Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДКЦ „Света Марина“ ЕООД, на адрес: гр.Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ет. 1, стая 107. Срокът за подаване на заявленията е до 15,00 часа на 14.09.2020г.

        За справки и допълнителна информация – деловодство: 052 300264

Резервирай час