Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Обява за публичен търг с тайно наддаване

О Б Я В А

ДКЦ „СВЕТА МАРИНА“ ЕООД, ЕИК103761353 на основание заповед № 18./05.04.2022г. на управителя на дружеството, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ: „Част от първи етаж в сградата на ДКЦ „Света Марина“ в гр.Варна, бул.“Христо Смирненски“ №1, обособена в павилион за продажба на пакетирани закуски, сандвичи, кафе, чай, безалкохолни напитки (с изключение на алкохолни напитки и тютюневи изделия), и др..Обектът е с площ от 13 (тринадесет) кв.метра“.

Първоначална месечна наемна цена 300 (триста) лева без включен ДДС, и 360 (триста и шестдесет) лева с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия.

Достигнатата тръжна цена е крайна.

Срок на договора за наем – 3 (три) години.

Депозит за участие в търга – 100 (сто) лева, внесен в брой, в касата на дружеството или по банков път. Банкова сметка: IBAN: BG08UNCR70001524404105, BIC: UNCRBGSF при банка УниКредит Булбанк АД

Дата и място на провеждане–Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 17.05.2020г. от 13:30 часа в ДКЦ „Света Марина“ ЕООД в гр.Варна, бул.“Христо Смирненски“ №1, стая 308.

Втори пореден търг, в случай, че няма подадени заявления в указания срок, документацията на кандидатите не отговаря на изискванията или първоначалният търг не е проведен поради обективни причини да се проведе на 31.05.2022 г. от 13:30 часа в сградата на ДКЦ „Света Марина“ ЕООД, гр.Варна, бул. „Христо Смирненски” № 1, стая 308.

Тръжната документация може да бъде получена от деловодството в сградата на ДКЦ „Света Марина“ ЕООД, на адрес: гр.Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ет. 1, стая 107, от понеделник до петък, от 9.00 ч. до 15.00 ч. до 10.05.2022 година. за първия търг и от 18.05.2022 година до 25.05.2022 година за втория пореден търг.

Заявления за участие в търга се подават в деловодството на ДКЦ „Света Марина“ ЕООД, на адрес: гр.Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ет. 1, стая 107. Срокът за подаване на заявленията е до 15,00 часа на 13.05.2022г. за първия търг и до 15,00 часа на 30.05.2022 г. за втория пореден търг.

За справки и допълнителна информация – деловодство: 052 978407

 

Резервирай час