Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Обява за публичен търг с тайно наддаване

Приложение № 9

О Б Я В А

ДКЦ „СВЕТА МАРИНА“ ЕООД, ЕИК103761353 на основание заповед №54/12.09.2023г. на управителя на дружеството, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ: „Част от първи етаж от недвижим имот в сградата на ДКЦ „Света Марина“, бул.“Христо Смирненски“ №1, с площ от 4.00 (четири) кв.метра, обособена за продажба на промишлени стоки, печатни издания и др.“.

Първоначална месечна наемна цена 120 (сто и двадесет) лева без включен ДДС, и 144 (сто четиридесет и четири) лева с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия.

Достигнатата тръжна цена е крайна.

Срок на договора за наем – 3 (три) години.

Депозит за участие в търга – 50 (петдесет) лева, внесен в брой, в касата на дружеството или по банков път. Банкова сметка: Банка ДСК, IBAN: BG65STSA93000021832650, BIC: STSABGSF

Дата и място на провеждане–Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 31.10.2023г. от 13:30 часа в ДКЦ „Света Марина“ ЕООД в гр.Варна, бул.“Христо Смирненски“ №1, стая 310А.

Тръжната документация може да бъде получена от деловодството в сградата на ДКЦ „Света Марина“ ЕООД, на адрес: гр.Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ет. 1, стая 107, от понеделник до петък, от 9.00 ч. до 15.00 ч. до 16.10.2023г..

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДКЦ „Света Марина“ ЕООД, на адрес: гр.Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ет. 1, стая 107. Срокът за подаване на заявленията е до 15.00 часа на 27.10.2023г.

За справки и допълнителна информация – деловодство: 052 300264

Резервирай час