Детска кардиология, детска ревматология

 • Доц. Д-р Лъчезар Радославов Маринов

  Доц. Д-р Лъчезар Радославов Маринов

  Роден през 1953 г. в гр. Велики Преслав. През 1980 г. завършва ВМИ – Варна. Започва

  работа като участъков педиатър в гр. Силистра. През 1982 г. след спечелен конкурс е асистент в Катедрата по педиатрия – ВМИ Варна. . Защита на дисертационен труд “Първична артериална хипертония при юноши от град Варна на възраст от 14 до 18 години (клинико-епидемиологични проучвания)” и придобиване научно-образователна степен „Доктор” през 2003 г. Хабилитиран за доцент по педиатрия през 2010 г. Специализации във Франция: 1997 г. в Медицинския факултет на Университет „Рене Декарт” – Париж и през 1999 г. в Медицинския факултет на Университет „Пиер и Мари Кюри” – Париж. Основните научни интереси са в областта на педиатричната наука, детската кардиология – функционални особености на ССС при подрастващите, промени в хемодинамиката, вродените сърдечни малформации, ритъмните и проводни нарушения. Специални интереси в областта на хипертензиологията – разпространение, клинични прояви, ранни органни промени при артериална хипертония в детска и юношеска възраст, превенция на кардиоваскуларния риск.

  Придобити звания:доцент, доктор по медицина.

  Придибити специалности:детски болести, детска ревмокардиология

  Член на :БЛС, Българска педиатрична асоциация, Дружество на кардиолозите в България, Асоциация на детските кардиолози, Българска лига по Хипертония – член на УС, Българска асоциация по ултразвук в медицината, Българско ревматологично дружество, ESH, ESC.

  В екипа на ДКЦ „Света Марина“ от 2009 г

  Чети още
 • Доц .Д-р Петър Атанасов Шивачев д.м.

  Доц .Д-р Петър Атанасов Шивачев д.м.

  Доц дПетър Шивачев д.м., е роден на 06.04.1957 г. в гр. Варна. Завършва  Медицински университет„Проф. д-р Параскев Стоянов”– Варна(1977-1983 г.). За периода 1983-1986 г. е участъков педиатър в І-ва Градска поликлиника-Добрич. От 1986г до1987 г.е болничен ординатор в ДО при Градска болница,гр. Варна. От 1987 г. работи в Клиниката по детска кардиология към Катедрата по педиатрия при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”и МБАЛ „Св. Марина” ЕАД,гр. Варна.Получава научна степен „Доктор по медицина”през2014 г.с дисертационен труд на тема „Критични вродени сърдечни малформации в района на североизточна България – анализ на резултатите”, а от 2016 г. е избран за доцент по специалност „Детска кардиология” към катедрата по педиатрия. Доц. П. Шивачев е републикански консултант по детска кардиология и педиатрия за североизточна България от 2002 г. Основните научни интереси са в областта на детската ревмокардиология – вродени сърдечни малформация, критични кардиопатии, фетална кардиология, ритъмно-проводни нарушения, придобити сърдечни заболявания, хипертензинология, системни заболявания на съединителната тъкан, тромбофилии, както и общопедиатрични проблееми

  Придобити звания:доцент, доктор по медицина

  Придобити специалности:детски болести, детска ремвокардиология

  Специализации: неинвазивна кардиология, ехокардиография и фетална ехокардиография, интервенционална кардиология с няколко извършени балонни атриосептостомии (БАСС), интензивна педиатрия и неонатология.

  Член на БЛС, Българска педиатрична асоциация, Дружество на кардиолозите в България, Асоциация на детските кардиолози, Българска  асоциация по ултразвук в медицината.

  В екипа на ДКЦ „Света Марина“ от 2009 г

  Чети още