Ендокринните заболявания често са комплексни и обхващат много органи и системи в тялото. Затова ендокринолозите са експерти в ранното откриване и лечение на множество ендокринни нарушения. Използването на съвременна образна диагностика на ендокринните заболявания - модерна ехографска техника, компютърна томография и магнитен резонанс, както и наличието на надеждна клинична лаборатория ни позволява да постигнем възможно най-ранно диагностициране на заболяването и неговите усложнения. Специалистите в клиниката са разработили и предлагат комплексни образователни програми за пациенти, страдащи от диабет и други метаболитни нарушения.

        За Вашето здраве се грижи екип от трима високо квалифицирани лекари.