Сектор Кинезетерапия, рехабилитация и физиотерапия

ДКЦ „Света Марина“разполага с богат и модерно оборудван Сектор „Кинезетерапия,рехабилитация и физиотерапия”. Физиотерапията и рехабилитацията играят важна роля при възстановяване на широка гама от наранявания, заболявания и физически състояния, като подобрява, поддържа или възстановява напълно физическата сила и мобилност на ставите и опорно-двигателния апарат.

Нашият екип висококвалифицирани специалисти – лекари, кинезитерапевти и рехабилитатори ще изготвят за Вас индивидуална лечебно-оздравителна програма, като използват различни средства и методи:

-Електропроцедури

-Светлолечение

-Инхалационно лечение

-Кинезитерапевтични програми

-Лечение на гръбначни изкривявания

-Иглотерапия

-Масажи

Това става след първоначална оценка на вашето физическо състояние от лекар – физиотерапевт. Физиотерапията ускорява лечебния процес, намалява болките и сковаността и помага на мускулите и ставите да работят с пълния си потенциал, което ще подобри качеството ви на живот. За вашето здраве се грижат двама лекари и четирима рехабилитатори.

 • Доц.д-р Евгения Петрова Владева-Димова д.м

  Доц.д-р Евгения Петрова Владева-Димова д.м

 • доц. д-р Женя Русева д.м

  доц. д-р Женя Русева д.м

  Родена в гр. Карнобат. Завършила медицина във ВМИ - Варна през 1999 г. От 2009 г. работи като физиотерапевт в ДКЦ „Света Марина", а от 2010 г. е асистент в Катедрата по обща медицина на МУ - Варна. Участва активно в учебната дейност на Катедрата по дисциплини от различни специалности и ОКС: обучение по дисциплината „Обща медицина" на студенти - магистри по медицина; по  дисциплината "Организация на грижа за болния" на студенти по здравен мениджмънт – магистър и бакалавър; по дисциплината „Медицинска терминология" на студенти по здравен мениджмънт – магистър и бакалавър, както за лекари, специализиращи „Обща медицина" и СДО.

  Чети още