Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

         КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ е оборудвана с модерна апаратура, която отговаря на всички изисквания за качество, прецизност и точност. Консумативите са  с най-високо качество.Автоматизираните аналитични системи са свързани със съвременен софтуер, който съхранява и защитава резултатите на пациентите. Измерваните параметри са подлагани на ежедневен вътрешно лабораторен контрол. Клиничната лаборатория участва във всички системи за външен лабораторен контрол и винаги има отлични резултати за всички контролирани параметри.

           Изследванията на пациентите могат да се извършват по договор с НЗОК и здравно оситурителни фондове или да се заплащат. Пациентите се приемат от отлично подготвени и опитни лаборанти. Лекарят, ръководещ лабораторията, е със специалност по клинична лаборатория, с богат опит и успешна работа в големи лаборатории и има тясна връзка с работещите многобройни специалисти в ДКЦ „Света Марина“.

           В клиничната лаборатория се изработват всички видове клинични изследвания на кръв, урина и други /кръвна картина, липиден профил, чернодробни изследвания, изследвания за бъбречната функция, туморни маркери, хормони, имунология, коагулационен статус и др./Назначените в клиничната лаборатория тестове се изработват в деня на вземане на пробите. Лабораторията осигурява индивидуален достъп до резулта на всеки пациент чрез сайта на ДКЦ „Света Марина“

 

Резервирай час