Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

      Лабораторията по микробиология предлага високо специализирана диагностична дейност според Националния стандарт за трето ниво на компетентност на лаборатории към лечебни заведения за болнична и доболнична помощ.

      Понастоящем в лабораторията по микробиология се извършва диагностика на широк спектър от бактериални, микотични и вирусни инфекции: инфекции на горни и долни дихателни пътища, уроинфекции, сепсис, инфекции на гастро-интестиналния тракт, нервна система, полово-предавани инфекции, раневи инфекции, инфекции на кожа и сетивни органи.
      Определя се чувствителността на изолираните бактериални и микотични патогени към антимикробни лекарствени препарати чрез дисково-дифузионния метод и метода за опре-деляне на Минимална инхибираща концентрация.
      В лаборатотията се извършва диагностика и на инфекции, причинени от трудно култивируеми микроорганизми: анаеробни бактерии, Clostridium difficile, Helicobacter pylori, Campylobacter spp., Legionella spp., Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Treponema pallidum (сифилис), Borellia birgdorferi (Лаймска болест) и др.  В лабораторията се прилагат и съвременни молекулярно - генетични методи (Real Time PCR) за диагностика на инфекциите на урогениталната система (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp. и Mycoplasma spp. ).
      Специалистите по микробиология предлагат консултативна помощ по антибиотична терапия на пациенти с проблемни за лечение бактериални инфекции .

       Лабораторията работи с НЗОК, със здравно-осигурителни фондове, с пациенти по профилактични програми и по платен прием.

      Комплексната дейност на Лабораторията се осъществява от хабилитирани лекари-специалисти и медицински лаборанти с опит и съответна квалификация.

 

 

 

 

 

Резервирай час