Партньори

Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, осъществявана от лицензирани по Закона за здравното осигуряване здравноосигурителни дружества.. 

ДКЦ „Света Марина“ има сключени договори със следните здравно осигурителни дружества: