„ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД с координатор доц. д-р Русева

Изисква се от пациента документ за самоличност и карта, издадена от здравноосигурителния фонд, съдържаща трите имана, номер на договора и срока на действието му.

За извършване на високоспециализирани медицински дейности на обща стойност над 200.00 /двеста/ лв. се иска предварително одобрение от фонда /ЯМР/

Координатор ДОЦ. Д-Р ЖЕНЯ РУСЕВА 0889 424 040