ЗК „БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС“ АД с координатор д-р Христова

Изисква се от пациента документ за самоличност и карта, издадена от здравноосигурителния фонд, съдържаща трите имана , номер на договора и срока на действието му.

За извършване на високоспециализирани медицински дейности се иска предварително одобрение от фонда /КАТ, ЯМР, вирусология, хормонални изследвания, микробиология, патология, физиотерапия/.

Координатор Д-Р СВЕТЛА ХРИСТОВА 0886 248 450