ЗK „АКСИОМ“ АД с координатор д-р Христова

Изисква се от пациента документ за самоличност и карта, издадена от здравноосигурителния фонд, съдържаща трите имана , номер на договора и срока на действието му.

За извършване на високоспециализирани медицински дейности на обща стойност над 100.00 /сто/ лв. се иска предварително одобрение от фонда /провеждане на специализирани хормонални и вирусологични изследвания, тумор-ни маркери, КАТ, ЯМР и физиотерапевтични процедури/.

Координатор Д-Р СВЕТЛА ХРИСТОВА 0886 248 450